Lamivudine

Abamune L 600 mg / 300 mg (30 pills)
$3.27
Duovir 150 mg / 300 mg (60 pills)
Duovir 150 mg / 300 mg
$0.99
Duovir N 150 mg / 300 mg / 200 mg (30 pills)
$1.10
Lamivir 150 mg (10 pills)
Lamivir 150 mg
$1.19
Lamivir HBV 100 mg (10 pills)
Lamivir HBV 100 mg
$0.91
Trioday 300 mg / 300 mg / 600 mg (30 pills)
$2.05
Triomune 150 mg / 200 mg / 30 mg (30 pills)
$0.82

Displaying 1 to 7 of 7 entries